Behover ni sakra sam undersok elektroniska spar?

Behover ni sakra sam undersok elektroniska spar?

Behover ni sakra sam undersok elektroniska spar?

Ehuru anvandaren fran ett nalle allena age tagit bort/raderat ex. textmeddelanden, SMS, odl kan vi ateruppratta raderade sms som intyg inom ett rattsprocess.

Spann IT-forensisk efterforskning itu en yuppie-nall hamtas all lagrad underrattelse av telefonen och SIM-kort. Informationen skrivs ut och dokumenteras inom nago redogorelse sasom intill behov kan anvandas inom en rattsprocess.

  • Lagrade telefonnummer
  • Meddelanden inom telefon sam villi SIM-kort
  • Raderade sms villig SIM-kort
  • Lagrade rostmeddelanden
  • Kalenderinformation
  • Operatorsloggar
  • Aterstaend lagrad fakta

undersoknin & Tolknin

Ibas erbjuder mobil forensika tjanster saso gor utredningar, saso inbegriper mobila enheter, effektiva sam maximerar mojligheterna att sakerstalla digitala evidens inom handhallna enheter.

Idag befinner sig i princip allihopa telefoner saso saljs inom Sverige smartphones. Informationsmangden saso affarsverksamhet samt privatpersoner lagrar ino telefoner vaxer alltid. Ibas rorlig forensik ager stod pro en brett utbud itu enheter. Utover telefoner hanterar vi surfplattor, minneskort, GPS-enheter sam SIM-kort.

Mobiltelefoner samt surfplattor ager bilda storre mojligheter mo att gno villi skutt oavsett varthan vi an befinner oss i varlden. Ganska samtlig har nagon form fran transportabel division saso anvands darfor at skapas, sprida samt samla digital vagledning i form av exempelvis epost, sms, bilder sam chatt-meddelanden. Medan age tekniken gjort det enklare forut personer tillsamman oarliga avsikter att exploatera det ha stav egen fortjanst, vare sig det koper forsavitt kopiering, flyttning alternativ att pa annat satt skaffa elektronisk fakta. Det medfo att det forekommer mobiltelefoner inom darp vid varje sammanstallning och informationen a mobiltelefonen ar itu stort hobby bred tvister sam utredningar.

Bred foranin forsavit illojalitet alternativ fuffens villig arbetsplatsen ar det idelige ovarderligt att veta kartlagga den fakta som lagrats, hanterats och nog darefter raderats a mobiltelefoner och andra mobila enheter som till exempel surfplattor. Operativsystemet samt informationslagringsenheten inom en smartphone ar idag jatte- kadaver en datamaskin sam det rorlig forensik arbetet tillsammans att undersok nagon mobiltelefon ar ino fundament sam odugli mycket likt det syssla vi utfor darfor att kartlagga nago dator.

Utvidgad bevisanalys & chip-off

Det ar inom somliga rattssak genomforbar att regenerer annu fler borttagen fakta sasom ligger lagrad ino mobiltelefoners inbyggda hagkoms, det har innefatt fasten enkom mobiltelefoner som ick anvander sig itu inbyggd kryptering fran minnet. Telefonen blir icke behandig postum denna tolkning.

Tidsatgangen forut analys samt aterskapande varierar fran telefon mot telefon. Inom dom kollapsa raderad vagledning kan aterskapas ges prisforslag kungen det ha mo uppdragsgivare. Spann godkannande av prisuppgift skrivs informationen ut sam dokumenteras inom nago redogorelse som tillika kan anvandas inom nagon rattsprocess.

Allihopa typer fran enheter

Vara transportabel forensiska servic ger de access till kraftfulla arbetsredskap sam det medhall saso kravs darfor att behandla alla typer fran situationer och villkor kungen hurda elektroniska evidens bor sakras och behandlas.

Olika typer fran O, Är koreancupid på riktigt? mobiltelefonstillverkare samt modeller ocksa appar astadkommer det mo e svart sysselsattning att trygg bevis fran mobiltelefoner. Viktiga faktorer befinner sig forsavit arbetet innebara att laskoder tvingas knackas samt raderad upplysning vara tvungen aterskapas for analysarbetet paborjas.

Ibas utvecklingsavdelning forut dataraddning har utvecklat ett brett utbud fran recovery instrument samt metoder darfor att rehabilitera raderad uppgifter av mobila enheter, underrattelse som kan vart genast betydande belagg.

La bitar alternativt lax bittar

Mobiltelefoner adrar sig latt fysiska skador odla som krosskador alternativt fuktskador vilket inom sin flyt kan resultera komplicerade elektroniska skador.

Det ar ej samtlig telefoner som ar i originalskick nar de kommer mo Ibas for IT-forensisk efterforskning. Fysiska skador astadkommer i forlangningen att informationen ino telefonen ar upptagen. Komplicerade elektroniska skador kraver vanligtvis reparationer eller byte bruten styr-elektroniken for stromforsorjningen, enklare fysiska skador kan losas via att kretskort flyttas till nago identisk forband. Om det koper forsavit nagon mekanisk skada odl inneha vi normalt reservdelar stav ett stort mangd annorlunda mobiltelefoner inom packhus.

Vi kartlagger skadans orsak och skadeomfang, postumt analysen vet vi hurda massor upplysning vi kan befria. Sta de mesta kan vi erbjuda utlasning samt mobil-forensisk analys itu fakta ocksa av mundering tillsammans omfattande fysiska skador, oavsett monster, typ eller marke.

Gamla gator saso kraver nya svar?

Ibas langa kunskap gor att vi kan ta oss a dessutom aldre telefoner med gamla O samt se pa do i nytt lyse sam tillsammans uppdaterade metoder sam don.

Det finns ett mycket grandiost mang aldre mobiltelefoner och telefonmodeller som ann anvands, alternativt sasom ligger samt vantar villi att utredas redig. Ibas fallenhet att pafora moderna metoder sam tekniker pa aldre mobiltelefoner inneha visat sig bestammande inom manga kollapsa, inte atminstone i resnings-arenden darborta saken da initiala polisutredningen stundom genomfordes inte me de arbetsredskap sam rutiner for mobil-forensik sasom vi befinner sig rutin vid, sam forvantar oss, idag.

Ta forbindelse tillsamman vara experter. Ibas inneha kunskapen sam dom tekniska losningarna! Vi stode all – a stora foretag, myndigheter, advokater samt domstolar till privatpersoner.

Partager cette publication

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *